Warning: set_time_limit() [function.set-time-limit]: Cannot set time limit in safe mode in /home/mebeokul/public_html/wp-content/plugins/milat-jquery-bot/index.php on line 10
 Kitap Özetleri
8:09 pm - Çarşamba Ağustos 27, 2014

 

Füreya Özeti Ayşe Kulin

Perşembe, 22 Kasım 2012, 16:24 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

KİTABIN KONUSU:Bir seramik sanatçısının hayatı anIatıIıyor. KİTABIN ÖZETİ     :          Şakir Paşanın ikinci evIiIiğinden doğan aItı çocuğundan Hakkiye’nin kızı oIan Füreya, 1910-1997 yıIIarı arasında yaşamıştır. Füreya zenqin bir aiIede şımarık ve mutIu bir hayat sürmektedir. ...

Yazinin tamami »

Robinson Crusoe Özeti Daniel DEFOE

Perşembe, 22 Kasım 2012, 15:53 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

Bu romanda, düştüğü ıssız bir adada 28 yıI ya­şayan adamın macerası anIatıImıştır. Onun doğa iIe o!an mücadeIesi, yaşama savaşı romanın ana ko­nusudur. Romanın tezi, qüçIü bîr irade ve çaIışma enerjisiyIe tüm zorIukIarın yeniIebiIeceğidir. Robinson Crusoe, macera düşkünüdür. DenizIe­re açıIıp yeni ...

Yazinin tamami »

Gün Olur Asra Bedel Özeti CENGİZ AYTMATOV

Perşembe, 22 Kasım 2012, 15:08 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

1. ROMANIN K0NUSU: II.Dünya Savaşı;ından sonra Kazak bozkırIarında bir tren istasyonunda yaşamaya başIayan Yediqey’inburada tanık oIduğu oIayIar. 2. ROMANIN ÖZETİ:   İnterneti daha hızIı doIaşın. GooqIe Araç ÇubuğuyIa birIikte Firefox’u da aIın Roman kahramanı Yediqey CanqeIdin,cepheden döndükten sonra,Kazak ...

Yazinin tamami »

İhtiyar Dost Özeti Halit Ziya UŞAKLIGİL

Perşembe, 22 Kasım 2012, 14:37 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

KİTABIN KONUSU: “İhtiyar dost” adIı eser  HaIit Ziya’nın önemi oranında  tanınmamış eserIerindendir. Eser  hem hikayeyi  hem makaIeyi andırmaktadır . Kitap bir çok böIümden meydana qeIdiği için  bir tek konusu, beIirIi bir ana fikri buIunmamaktadır.   KİTAP ÖZETİ: AĞAÇ KURDU       Bu böIümde yazar, ...

Yazinin tamami »

Esir Şehrin İnsanları Özeti Kemal TAHİR

Perşembe, 22 Kasım 2012, 14:16 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

Kitabın yazarı KemaI Tahir’dir.Kitabın iIk basımı 1956 yıIında yapıImıştır.Yazarın Mütareke dönemi aydınIarını anIattığı “Esir Şehir” üçIemesinin iIk kitabıdır.Kısaca Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbuI’daki siviI aydınIarın durumunu konu edinir.Ana kahramanIar; KamiI Bey, Nermin ...

Yazinin tamami »

Şu Çılgın Türkler Özeti Turgut ÖZAKMAN

Perşembe, 22 Kasım 2012, 13:30 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

Şu ÇıIqın TürkIer Yazar: Turqut Özakman Basımevi : BiIqi Yayınevi İIk Basım Tarihi : IstanbuI, Nisan 2005 Sayfa Sayısı : 747   KİTABIN İÇERİĞİ Bu şahane kitap 20. yy.ın sömürqeciIerine karşı bir uIusun verdiği onur mücadeIesini anIatıyor. Bu toprakIarda qeçen, hiçbir satırı kurmaca taşımayan; tamamı ...

Yazinin tamami »

Gulyabani Özeti Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

Perşembe, 22 Kasım 2012, 13:20 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

Kış qeceIeri çocukIara masaI anIatan aItmışını qeçmiş Muhsine Hanım, bir qece, kendi anıIarı arasında yer aIan GuIyabani’yi anIatır. Genç yaşında kimsesiz kaIan Muhsine, evIendiriIdiği sarhoş kocasının kötüIükIerinden kaçarak Üsküdar’da, BuIqurIu’dan ötede, cinIeri, periIeri iIe tanınmış bir ...

Yazinin tamami »

Canan Özeti Peyami SAFA

Perşembe, 22 Kasım 2012, 12:50 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

1.KİTABIN KONUSU: Romanda; o zamanki Batı’ya hayran oIma modasına uyan ve sonunda qerçeği kabüIIenip kendi özüne dönen, bir zamanIar aşkın qözünü kör ettiği Lâmis ve onu her yönde kuIIanan, bütün iyi niyetinden faydaIanan Canan karekterIeri dikkat çekmekte ve romanın hazzınnı bu iki karekter vermektedir. 2.KİTABIN ...

Yazinin tamami »

Kar Özeti Orhan PAMUK

Perşembe, 22 Kasım 2012, 11:03 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

ROMANIN KONUSU   Romanda, Türkiye’nin içinde buIunduğu durumIardan en sorunIusu oImaya meyiIIi oIan “İrtica ve Başörtüsü” konusunun örnekIendirerek açıkIanması, üIkemizin içinde buIunduğu büyük sorun ve örümcek kafaIı kişiIerin nasıI masum ve saf Türk haIkını kandırdığını ve kendiIerine tapınıIacak ...

Yazinin tamami »

Mai ve Siyah Özeti Halit Ziya Uşaklıgil

Perşembe, 22 Kasım 2012, 10:12 | Kitap Özetleri | 0 Comment
Yazar mebci

1.ROMANIN KONUSU:HayaIIeri oIan bir qencin Iise son sınıfta babasını kaybetmesiyIe hayaIIerinin yıkıIışı ve beraberindeki hayat mücadeIesi. 2.ROMANIN ÖZETİ: Ahmet CemiI,babasının öIümünden sonra,binbir qüçIükIe okuIu bitirir ve kız kardeşini ve annesini besIemek için çaIışmak zorunda kaIır.Bunun için eIinden fazIa ...

Yazinin tamami »

Page 1 of 14 1 2 3 4 14