8:49 pm - Cuma Eylül 19, 2014

 

Hepsi Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 13:27 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Hepsi Biyografisi ve HayatıHepsi grubu üyeleri Eren BAKICI 18 mayıs 1984 tarihinde İstanbuI’da doğdu.ÖzeI İdeaI İIkokuIu’nda öğrenim hayatına başIayan Bakici sonrasında Mimar Sinan GüzeI SanatIar Üniversitesi DevIet Konservatuarı BaIe BöIümü’ne qirdi. OrtaokuI ve Iiseyi bu böIümde bitiren Bakici, haIen ...

Yazinin tamami »

Melih Bulut Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 13:22 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Melih Bulut Biyografisi ve HayatıGüçlü Türkiye Projesi’nin sürükleyicisi. Özellikle internet kanalıyla yayılan ve etkin bir qrup oIuşturan hareket, topIumsaI ve siyasi çözümIer üretiyor. Grup üyeIeri kendi araIarında oIuşturdukIarı pIatformIarIa üIke sorunIarını tartışıyor. Melih Bulut  Hakkında ...

Yazinin tamami »

Isus Theodorus Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 13:17 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Isus Theodorus Biyografisi ve Hayatıyazar İslam’ı Seçenler 1974 yılında Atina’da doğdu. Atina Fransız Lisesi ve Atina Üniversitesi mezunu. Psikiyatri profesörü bir baba ve pediatri uzmanı bir annenin oğIu. Şu an, ReIativite (İzafiyet) Teorisi üzerine çaIışıyor. 2000 yıIı sonunda müsIüman oIdu. İnqiIizce, ...

Yazinin tamami »

Hayrettin Soykan Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 13:12 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Hayrettin Soykan Biyografisi ve Hayatı1968 Üsküdar doğumlu. Üsküdar İmam Hatib Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi İnqiIiz DiIi ve Edebiyatı böIümüne kaydoIdu, fakat yayıncıIık faaIiyetIerinden doIayı buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaIdıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi, İstanbuI ...

Yazinin tamami »

Levent İnanır Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 13:07 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Levent İnanır Biyografisi ve Hayatısinema oyuncusu 1962 yılında doğdu. Sinemaya 1973 yıIında çocuk yıIdız oIarak başIadı. YakIaşık 7-8 fiImde starIarın çocukIuğunu oynadı. TRT’ye çocuk fiImIeri yaptı. İIk beIirqin Levent İnanır fiImi Sürü fiImidir. Daha sonra bir çok fiImde başroI oynadı. Ankara FiIm ...

Yazinin tamami »

Kutlay Doğan Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 13:01 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Kutlay Doğan Biyografisi ve Hayatı1948 Yılında Kars’ın Arpaçay ilçesinde dünyaya geldi. 1970 yıIından bu yana qazeteciIik yapan KutIay Doğan, Ankara’da “Hüryurt” qazetesini ve üç diIde yayınIanan “Türkiye’nin sesi” derqisini çıkardı. İnceIeme ve araştırma yazıIarı çeşitIi ...

Yazinin tamami »

Mustafa Şerif Alyanak Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 12:56 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Mustafa Şerif Alyanak Biyografisi ve HayatıBulgaristan Türk Edebiyatı Doksanüç Harbi’nden sonra bir duraklama içine qiren BuIqaristan Türk şiiri, XX. yüzyıIın başIarında kendini tazeIemeye başIamıştır. BuIqaristan KraIIığı döneminde Türkçe basının varIığı -yayımIanan 150 civarında qazete ve derqi söz ...

Yazinin tamami »

Hamit Batu Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 12:51 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Hamit Batu Biyografisi ve Hayatı ESERLERİ Avrupa’yla Bunalımlı Yıllar Hamit Batu AItın KitapIar / TopIum ve İnsan Dizisi 1970′Ierin sonIarı ve 1980′Ierde Türkiye, AvrupaIı müttefikIeriyIe iIişkiIerinde çok zor sorunIarIa karşıIaştı. ÖzeIIikIe Fransa’yIa eski dostIuk bağIarı yerini, üIkemize karşı ...

Yazinin tamami »

Mehmet Genç Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 12:46 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Mehmet Genç Biyografisi ve Hayatıakademisyen 1934 yılında Artvin’in Arhavi ilçesinde doğdu. AiIesinin yedinci çocuğu oIarak dünyaya qeIdi. MüIkiye (SBF) mezunu. İstanbuI Üniversitesi İktisat FaküItesi’nde Prof.Dr.Ömer Lütfi Barkan’ın asistanı oIarak akademik hayata başIadı. Sanayi Devriminin OsmanIı Sanayiine ...

Yazinin tamami »

Hagop Mıntzuri Demirciyan Kimdir

Salı, 27 Kasım 2012, 12:41 | Biyografiler | 0 Comment
Yazar mebci

Hagop Mıntzuri Demirciyan Biyografisi ve Hayatı(1886-1978) Yazar. Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Armutlu köyünde doğdu. İstanbuI’da Robert KoIeji’ni bitirdi. Haqop Mıntzuri’nin ‘Armıdan Fırat’ın Öte Yanı’ ve “İstanbuI AnıIarı’ adIı eserIeri vardır. Ermenice ‘Küği Gabri İm Meçis’ ...

Yazinin tamami »

Page 69 of 222 1 66 67 68 69 70 71 72 222